top of page

Intake

In de zevende maand van uw zwangerschap breng ik een bezoek bij u thuis. De wensen en behoeften van u en uw gezin worden besproken. Hier wordt zoveel mogelijk op ingespeeld. Tevens wordt uitgelegd hoe het proces rondom de bevalling zal verlopen. Bij de intake wordt het kraamdossier meegenomen. Het dossier dient als naslagwerk, welke ik bijhoud in de kraamweek. 

Tarieven:

  • ​Kraamzorg valt binnen de basisverzekering.

  • U betaalt alleen de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage van € 5,10 per uur. Bent u hoog aanvullend verzekerd dan wordt deze eigen bijdrage ook vergoed.

Kraamuren:

  • ​Kraamuren worden bepaald door het Landelijk Indicatie Protocol (LIP).

  • Momenteel bestaat de basiszorg uit 49 uur bij borstvoeding en 45 uur bij kunstvoeding.

  • De kraamuren worden over acht dagen verdeeld.

  • Indien noodzakelijk kunnen de kraamuren in overleg met de verloskundige worden bijgesteld of kan de zorg met 2 extra dagen verlengd worden.

bottom of page